Met z'n allen genieten van de Waddenzee

Nog langer genieten van de Waddenzee

Wist u dat de Waddenzee binnenkort misschien wel dezelfde rechten heeft als u en ik? Dat kan nog wat worden, met zijn temperament.

Voor ons, eilandbewoners, is de Waddenzee een deel van het leven. Misschien gaan we er niet allemaal elke dag even een kijkje nemen, maar we weten dat hij er is, daar achter de dijk. Onze buurman. Soms rustig en glanzend in de zon, de wadplaten droog, de geulen een rijke voederplaats voor de waadvogels met hun lange poten en dito snavels. Soms ook woest en brullend. Dan buldert de storm en schuimt de zee terwijl de golven tegen de dijken beuken. Want temperament heeft hij wel, die buurman van ons. Elke dag toont hij een ander gezicht. Daarom ga ik er vaak even heen. Gewoon, om te kijken hoe zijn pet staat.

De Waddenzee: een rijke voederplaats voor de waadvogels met hun lange poten

De Waddenzee: een rijke voederplaats voor de waadvogels met hun lange poten

Want eerlijk gezegd zou er wel wat voor te zeggen zijn.

Want wist u dat de kans bestaat dat de Waddenzee straks net zoveel rechten heeft als u en ik? Dan kan hij een rechtszaak aanspannen, bezittingen hebben en zelfs personeel in dienst nemen. Dat klinkt nu misschien nog vreemd, maar als het aan de Right of Nature-beweging ligt, zou het zomaar eens zover kunnen komen. In Nieuw Zeeland zijn er al natuurgebieden met rechtspersoonlijkheid. Maar ook dichterbij, in België en Noorwegen biedt de grondwet daar al mogelijkheden toe. In Nederland nog niet, maar dat kan natuurlijk veranderen.

Wadloopverenigingen, etc. etc. allemaal hebben ze iets te zeggen over hun stukje Waddenzee

Wadloopverenigingen, etc. etc. allemaal hebben ze iets te zeggen over hun stukje Waddenzee

Want eerlijk gezegd zou er wel wat voor te zeggen zijn. Op het moment zijn er zo’n 57 instanties die iets te zeggen hebben over de Waddenzee of over een stukje ervan. Natuurorganisaties natuurlijk, maar ook visserijcoöperaties, pleziervaarders, havenbedrijven, wadloopverenigingen, pierenstekers, oestervangers, zeegrasplanters, allemaal hebben ze iets te zeggen over hun stukje Waddenzee. Want sommige delen zijn dan wel Nationaal Park en de Waddenzee als geheel is Unesco Werelderfgoed, maar dat levert geen extra regelgeving op. (Lees ook de BLOG: Waarom de Wadden werelderfgoed zijn.)

Zijn rechten worden met voeten getreden door … wadlopers.

Dat wordt anders als de Waddenzee straks zelf de dienst mag uitmaken. Dan kan hij naar de rechter stappen als hij vindt dat zijn rechten met voeten worden getreden. Door wadlopers bijvoorbeeld, of door gasboringen. En dan is er geen hele stapel vergunningen meer nodig voor een zeilrace, maar kan eentje volstaan. Een vergunning afgegeven door de Waddenzee zelf. En wie weet, als we flink ons best doen, komt er misschien wel een kantoor op Texel. Tenslotte begint de Waddenzee bij het Marsdiep. Dat kan nog wat worden, met die temperamentvolle buurman van ons.

Het Marsdiep, het begin van de Waddenzee

Het Marsdiep, het begin van de Waddenzee

Maar alle gekheid op een stokje, omdat wij de Waddenzee binnen handbereik hebben en de deur maar hoeven uit te lopen om midden tussen de natuurgebieden te staan, vergeten we wel eens dat dit niet voor iedereen geldt. Dat er ook mensen die er heel wat meer moeite voor moeten doen om in contact met de natuur te komen. En omdat contact met de natuur goed voor je is, wordt dit steeds meer gezien als iets waar iedereen recht op heeft. En omdat iedereen er recht op heeft, is het goed om ervoor te zorgen dat de natuurgebieden op zichzelf kunnen passen. Zodat onze kinderen er straks ook nog van kunnen genieten. Want laten we eerlijk zijn, dat gaat ons niet altijd even goed af.

Zodat er straks nog meer en voor langere tijd te genieten valt.

Maar laten we niet voor de muziek uitlopen. Want rechtspersoon of niet, de Waddenzee is elke dag genieten. Ook nu, in de winter. De vogeltrek is nog niet echt begonnen en er zijn dus nog maar weinig vogelaars te zien. En vanaf de dijk ziet het water er koud uit, maar ik heb weinig zin om te gaan kijken of het dat ook echt is. Verderop wordt druk aan de dijk gewerkt, zodat we er weer een tijdje tegen kunnen als het klimaat nog verder verandert en het weer nog extremer wordt. En aan de andere kant van de dijk zijn ze druk bezig met het uitbreiden van de natuur- en vogelbroedgebieden. Zodat er straks nog meer te genieten valt.

Met z'n allen genieten van de Waddenzee

Met z’n allen genieten van de Waddenzee

Al dat gewerk geeft misschien wat overlast, maar het geeft ook een veilig gevoel. En zo erg is het nu ook weer niet als je je auto wat vaker moet wassen. Voor u, als bezoeker, is het misschien alleen wel verstandig om de navigatie uit te zetten de borden te volgen. Want je wilt je vakantie niet beginnen of eindigen in een kleiput.

Logeren op steenworp afstand van de Waddenzee, reserveer dan een kamer of een bungalow bij Prins Hendrik. Maar uiteraard bent u ook meer dan welkom in Hotel de Lindeboom (Den Burg) of Hotel Greenside (De Koog).

Graag tot ziens op Texel!

Bouke Weber